news menu leftnews menu right
Turbacz: Z nowym kapelanem papieskiej kaplicy
ZNÓW TĘTNI MODLITWĄ

Decyzją prowincjała, ks. Artura Saneckiego SCJ, została podtrzymana obecność sercanów na Turbaczu. Nowym opiekunem ośrodka duszpasterskiego Ludzi Gór na Rusnakowej Polanie (po śmierci śp. Kazimierza Krakowczyka SCJ) został ks. Kazimierz Dadej SCJ. Oficjalne rozpoczęcie nowej posługi ks. Kazimierza odbyło się w niedzielę 13 lipca. Po długiej przerwie przewodniczył tutaj Mszy św.
więcej...

Wydawnictwo


Czasopisma


PowołaniaRekolekcje

i misje krajowe


Duszpasterstwo

Przedsiębiorców i Pracodawców


4 Niedziela Wielkiego Postu – Rok A PDF Drukuj
Czwartek, 31 marca 2011 11:40

W dzisiejszej Ewangelii Jezus uzdrawia niewidomego od urodzenia. To wydarzenie radykalnie odmieniło życie uzdrowionego. Do tego stopnia odmieniło, że jego znajomi nie mogli go poznać.

Każda przemiana, nawrócenie budzi u otoczenia zdziwienie i różne komentarze. Nie trzeba się nimi zajmować, bo najważniejsze jest to, czy się zmieniamy, czy wracamy do życia z Bogiem.

Druga połowa Wielkiego Postu i rodząca się w przyrodzie wiosna, sprzyja nie tylko porządkom w domu, w ogrodzie i na polu, ale przede wszystkim w swoim sercu. To czas powiedzenia miłosiernemu Bogu: „Ojcze, zgrzeszyłem”.

Kolekta: Boże, Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś ludzkość ze sobą + spraw, aby lud chrześcijański z żywą wiarą i szczerym oddaniem śpieszył ku nadchodzącym świętom wielkanocnym. Przez naszego Pana.

Modlitwa Wiernych

Do Boga, który jako Ojciec pełen dobroci i miłosierdzia chce nas obdarzyć swoimi darami, z ufnością zanieśmy nasze  prośby i błagania.

1.      Módlmy się za Kościół św., aby zawsze głosił światu przebaczenie i miłość Boga.

2.      Módlmy się w intencji uroczystośi beatyfikacyjnych Jana Pawła II, by umocniły nasze zaufanie do Boga, który obdarza nas swym miłosierdziem.

3.      Modlmy się o pokój na świecie, szczególnie z pólnocnej Afryce, by zaniechano przemocy i szukano sprawiedliwych rozwiązań konfliktow.

4.      Módlmy się o coraz lepsze zrozumienie w społeczeństwie i wśród polityków prawdy, że stanowienie praw polega ocenie moralnej według zasad pochodzących od Boga.

5.      Módlmy się za wszystkich cierpiących, szczególnie niewidomych, by otoczyła ich ludzka dobroć, a wiara była dla nich światłem.

6.      Módlmy się za zmarłych........., aby miłosierny Bóg przyjął ich do swej chwały w niebie.

7.      Módlmy się za nas samych, za rekolekcje wielkopostne, o światło Ducha Świętego i dobre wykorzystanie tego czasu łaski.

 

Boże, wysłuchaj naszych modlitw + i spraw łaskawie, abyśmy powstali ze śmierci grzechu, a żyli zawsze w Twojej łasce. Który żyjesz i królujesz przez.....

 

 

news menu leftnews menu right

Polska Prowincja Księży Najświętszego Serca Jezusowego