news menu leftnews menu right

Czasopisma


PowołaniaRekolekcje

i misje krajowe


Seminarium


Duszpasterstwo

Przedsiębiorców i Pracodawców


Profeto


4 Niedziela Wielkiego Postu – Rok A PDF Drukuj
Czwartek, 31 marca 2011 11:40

W dzisiejszej Ewangelii Jezus uzdrawia niewidomego od urodzenia. To wydarzenie radykalnie odmieniło życie uzdrowionego. Do tego stopnia odmieniło, że jego znajomi nie mogli go poznać.

Każda przemiana, nawrócenie budzi u otoczenia zdziwienie i różne komentarze. Nie trzeba się nimi zajmować, bo najważniejsze jest to, czy się zmieniamy, czy wracamy do życia z Bogiem.

Druga połowa Wielkiego Postu i rodząca się w przyrodzie wiosna, sprzyja nie tylko porządkom w domu, w ogrodzie i na polu, ale przede wszystkim w swoim sercu. To czas powiedzenia miłosiernemu Bogu: „Ojcze, zgrzeszyłem”.

Kolekta: Boże, Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś ludzkość ze sobą + spraw, aby lud chrześcijański z żywą wiarą i szczerym oddaniem śpieszył ku nadchodzącym świętom wielkanocnym. Przez naszego Pana.

Modlitwa Wiernych

Do Boga, który jako Ojciec pełen dobroci i miłosierdzia chce nas obdarzyć swoimi darami, z ufnością zanieśmy nasze  prośby i błagania.

1.      Módlmy się za Kościół św., aby zawsze głosił światu przebaczenie i miłość Boga.

2.      Módlmy się w intencji uroczystośi beatyfikacyjnych Jana Pawła II, by umocniły nasze zaufanie do Boga, który obdarza nas swym miłosierdziem.

3.      Modlmy się o pokój na świecie, szczególnie z pólnocnej Afryce, by zaniechano przemocy i szukano sprawiedliwych rozwiązań konfliktow.

4.      Módlmy się o coraz lepsze zrozumienie w społeczeństwie i wśród polityków prawdy, że stanowienie praw polega ocenie moralnej według zasad pochodzących od Boga.

5.      Módlmy się za wszystkich cierpiących, szczególnie niewidomych, by otoczyła ich ludzka dobroć, a wiara była dla nich światłem.

6.      Módlmy się za zmarłych........., aby miłosierny Bóg przyjął ich do swej chwały w niebie.

7.      Módlmy się za nas samych, za rekolekcje wielkopostne, o światło Ducha Świętego i dobre wykorzystanie tego czasu łaski.

 

Boże, wysłuchaj naszych modlitw + i spraw łaskawie, abyśmy powstali ze śmierci grzechu, a żyli zawsze w Twojej łasce. Który żyjesz i królujesz przez.....

 

 

news menu leftnews menu right

Polska Prowincja Księży Najświętszego Serca Jezusowego